Договір – публічна оферта

Публічна оферта

Автор дидактичних матеріалів ФОП Корнєєва Світлана Вікторівна, в особі особисто самого автора, надалі "Автор", з одного боку і користувач мережі Інтернет, іменовані надалі "Користувач", з іншого боку, за допомогою згоди на інтернет сайті https://sonechko.net.ua , надалі "Сайт" , уклали угоду, надалі "Договір".

1. Терміни

 • 1.1. Сайт Автора: інтернет ресурс Автора, розташований за адресою https://sonechko.net.ua
 • 1.2. Матеріали: дидактично різні матеріали, розміщені на Сайті Автора в електронному вигляді.
 • 1.2. Каталог: вся сукупність Матеріалів, розміщених на Сайті Автора.

2.Загальні положення

 • 2.1. Договір є публічною офертою на адресу будь-якого користувача мережі Інтернет.
 • 2.2. Згода Користувача з умовами Договору або добровільна оплата електронних матеріалів на Сайті Автора - є повне та беззастережне акцептування (прийняття) Договору.

3. Предмет договору

 • 3.1. Автор, після оплати Користувачем Матеріалів, надає можливість за допомогою браузера, завантажити оплачені Матеріали виключно для особистого використання або використання в роботі, без передачі матеріалів у будь-якій формі іншій особі.

4. Ціни та розрахунки

 • 4.1. Ціна на кожну позицію Матеріалу вказана на сайті Автора.
 • 4.2. Автор має право в односторонньому порядку змінити ціну на матеріали, що публікуються.
 • 4.3. Ціна на оформлене замовлення залишається не зміною.
 • 4.3. Розрахунки на Сайті ведуться виключно у безготівковій формі через Платіжну систему liqPay.

5. Оформлення замовлення

 • 5.1. Замовлення матеріалу здійснюється шляхом вибору Матеріалів із Каталогу
 • 5.2. Найменування, кількість, ціна обраного Користувачем Матеріалу вказуються в кошику Користувача на сайті.
 • 5.3. Користувач несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.
 • 5.4. Замовлення вважається оформленим з моменту його розміщення на сайті та виконаним у момент підтвердження оплати.

6. Доставка та передача Матеріалу Користувачеві

 • 6.1. Доставка/передача Матеріалу здійснюється після підтвердження його оплати, шляхом відсилання посилання, для його скачування, на електронну пошту, вказану Користувачем, або завантаження через особистий кабінет Користувача на сайті.

7. Повернення коштів

 • 7.1. У Виду специфічності товарів в електронному вигляді - після оплати та передачі посилання на скачування Матеріалу Користувачеві - повернення Матеріалу та (або) сплачених коштів не здійснюється!

8. Відповідальність сторін

 • 8.1. Автор не несе відповідальності перед Користувачем у разі прямої чи непрямої шкоди при використанні Сайту Автора.
 • 8.2. Автор надає матеріал виключно у цифровому вигляді, для завантаження його з сайту.
 • 8.3. Автор не несе відповідальності за якість каналів доступу до Сайту.
 • 8.4. Користувач приймає всі ризики з використанням Сайту Автора, а також не розголошення власних реєстраційних даних.
 • 8.5. Користувач повністю розуміє, бере на себе відповідальність у використанні придбаних Матеріалів Автора. Всі матеріали з сайту автора купуються виключно для особистого користування або використання у своїй роботі. Передача, продаж або інше розповсюдження матеріалів у будь-якому виді категорично заборонена. Усі права на Матеріал належать Автору.

9. Вирішення спорів та суперечок

 • 9.1. У разі виникнення спорів та суперечок, сторона у якої виникла претензія, зобов'язується сповістити другу сторону будь-яким зручним способом, а друга сторона зобов'язана відреагувати протягом 5 робочих днів.
 • 9.2. У разі неможливості прийняття рішення самостійно, суперечка вирішується згідно із законодавством країни резидентції Автора - України, якщо інше не обумовлено цим договором

ФОП Корнєєва С.В.

+380954202962